Contacteer ons op +32 3 658 38 83 of info@mcls.eu

Disclaimer

MCLS, verleent u hierbij toegang tot www.mcls.eu (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MCLS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MCLS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, beelden of andersoortig materiaal op deze website liggen bij MCLS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MCLS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.