Data en privacy: hoe zit het nu net?

Data, data, data – voor wie zijn klanten zo gericht mogelijk wil bereiken met dé ultieme bron van informatie. Maar hoe blijft u conform met de Privacywetgeving? Welke regels zijn er en hoe kan ik (externe) data inzetten voor mijn prospectie-acties? MCLS helpt u graag verder!.

First things first: wat zijn data en waarom zijn deze belangrijk voor u?

Onder data verstaan we alle informatie van een klant of prospect. Data biedt u een schat aan informatie, en bij juist gebruik vormen ze een érg waardevolle marketing-tool Hoe meer u namelijk weet over uw klant, hoe gerichter u hem/haar kan bereiken.  

Hoe u die data dan optimaal kan inzetten – ten goede van uw merk? En hoe u rekening houdt met de wettelijke verplichtingen rond privacy en meer? Daar werkt MCLS graag met u een persoonlijke aanpak voor uit.  

Wat moet u weten over de privacywetgeving (AVG)?

In de Europese Unie geldt sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin zijn regels vastgelegd ‘ter bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens door organisaties’.  

Wanneer u persoonsgegevens verzamelt, vastlegt, bewaart, wijzigt  en raadpleegt moet dit onder bepaalde voorwaarden. De rechten van natuurlijke personen zijn bovendien de laatste jaren binnen de AVG uitgebreid en versterkt. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te vatten: 

  • Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. 
  • Ze mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet duidelijk zijn en vooraf goed zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld. 
  • Verwerkt een organisatie persoonsgegevens? Dan moet de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval op de hoogte zijn van de naam van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt (de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke) en van het doel van de gegevensverwerking. 
  • Als organisaties persoonsgegevens verwerken, dan moeten ze daarbij als uitgangspunt hanteren ‘zo min mogelijk’. Dat houdt o.a. in dat de verwerking van de gegevens moet passen bij het doel waarvoor ze worden verwerkt. 
  • De verwerkingsverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. 
  • De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Voor bijzondere gegevens, zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels.

Meer informatie nodig? Neem contact met ons op! 

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO): essentieel voor uw bedrijf of niet?

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Heeft u geen FG nodig, dan toch kan het handig zijn om iemand aan te stellen of iemand in te huren om de privacyregels in uw bedrijf bekend te maken, te implementeren en te borgen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van privacy statements, het opstellen van IT en informatiebeveiliging, een gegevensbeschermings-cultuur ontwikkelen en kennis over privacy verspreiden. 

Hoe kan MCLS u helpen?

De privacyregels en -verplichtingen kunnen snel verwarrend worden. Het kan dan ook overweldigend zijn om te weten wat u net moet doen. De experts van MCLS kunnen u hierbij van dienst zijn en u helpen licht in de duisternis te brengen. 

Hoe kunnen we ook u helpen? Laat het ons weten en neem nu contact met ons op!