“Data zijn cruciaal voor je business. Je moet er wel correct mee omspringen”

André Weening - Commercial Director